Akaun 55 (Pengeluaran 55 Tahun)

Apakah Akaun 55?

Akaun 55 ialah akaun yang diwujudkan bagi tujuan pemindahan caruman daripada Akaun 1 dan 2 untuk ahli yang telah mencapai umur 55 tahun dan ke atas bermula 1 Januari 2017. Setelah pemindahan ke Akaun 55 dilakukan, permohonan pengeluaran umur 55 tahun boleh dibuat mengikut kelayakan dan prosedur semasa.