Jumlah pelawat :  

Piagam Pelanggan

Janji Kami

Masa Menunggu Bagi Mendapatkan Perkhidmatan Di Kaunter

 • Waktu Bukan Puncak: Memberi perkhidmatan kepada ahli/majikan dalam tempoh 8 minit selepas mengambil nombor giliran.
 • Waktu Puncak: Memberi perkhidmatan kepada ahli/majikan dalam tempoh 15 minit selepas mengambil nombor giliran.
   

Mendaftar Ahli Dan Majikan

 • Mendaftar permohonan pendaftaran ahli/majikan yang lengkap dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima.

Mendaftar Penamaan

 • Mendaftar permohonan penamaan ahli yang lengkap dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima.

Menjawab Panggilan Telefon

 • Menjawab panggilan telefon anda dalam tempoh 10 saat.

Menjawab Surat Dan E-Mel Pelanggan

 • Mengakui penerimaan surat dan e-mel dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh terima. 
 • Memberi maklum balas kepada e-mel dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh terima. 
 • Memberi maklum balas kepada surat dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima.

Memproses Permohonan Pengeluaran Simpanan Ahli

 • Memproses permohonan Pengeluaran Umur 50/55 Tahun dan Pengeluaran Melebihi RM1 Juta yang lengkap dan membuat bayaran dalam tempoh tidak melebihi 5 hari bekerja dari tarikh terima. 
 • Memproses permohonan pengeluaran perumahan yang lengkap dan membuat bayaran dalam tempoh tidak melebihi 15 hari bekerja dari tarikh terima. 
 • Memproses permohonan pengeluaran lain yang lengkap dan membuat bayaran dalam tempoh tidak melebihi 21 hari bekerja dari tarikh terima.

Meresit Bayaran Caruman

 • Meresitkan bayaran caruman yang lengkap dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh terima.

Mengkredit Caruman

 • Mengkreditkan bayaran caruman yang lengkap ke dalam akaun ahli dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh terima.

Penyata Tahunan Ahli

 • Menghantar Penyata Tahunan Ahli kepada ahli aktif dalam tempoh 30 hari dari tarikh dividen diisytiharkan.
  (*)  Penyata Tahunan Ahli boleh diperoleh dari saluran-saluran yang disediakan iaitu perkhidmatan i-Akaun, Kios dan kaunter.


Tarikh Kemaskini: 11 Disember 2015.

Tarikh Semakan: 11 Disember 2015.