Jumlah pelawat :  

            Rakan Niaga

Majikan Majikan

Kadar Caruman

Kadar caruman KWSP ini adalah selaras dengan penetapan umur persaraan minimum 60 tahun berkuat kuasa mulai upah bulan Ogos 2013 bagi caruman bulan September 2013.  
 
Kadar caruman KWSP ini melibatkan dua kategori pekerja seperti berikut:
 
a. Pekerja yang berumur kurang dari 60 tahun    
Kadar  caruman adalah caruman penuh sebanyak 24% (13% majikan dan 11% pekerja) bagi pekerja yang menerima upah RM5,000 dan ke bawah sebulan dan 23% (12% majikan dan 11%) bagi pekerja yang menerima upah melebihi RM5,000 sebulan dilanjutkan daripada umur 55 tahun kepada 60 tahun; tertakluk kepada jumlah upah dalam Bahagian A, Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991.
 
b. Pekerja yang berumur 60 dan ke atas sehingga 75 tahun
Kadar caruman bagi pekerja berumur 60 hingga 75 tahun adalah sebanyak 50% daripada kadar caruman berkanun pekerja yang berumur di bawah 60 tahun; tertakluk kepada jumlah upah dalam Bahagian C, Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991.
 

Kadar caruman pekerja dan majikan sejak 1952 adalah seperti berikut:

Tahun

Caruman Syer Majikan

Caruman Syer Pekerja

Jumlah

1952 - Jun 1975

5%

5%

10%

Jul 1975 - Nov 1980

7%

6%

13%

Dis 1980 - Dis 1992

11%

9%

20%

Jan 1993 - Dis 1995

12%

10%

22%

Jan 1996 - Mac 2001

12%

11%

23%

April 2001- Mac 2002

12%

9%

21%

April 2002 - Mei 2003

12%

11%

23%

Jun 2003 - Mei 2004

12%

9%

21%

Jun 2004 - Dis 2008

12%

11%

23%

Jan 2009 - Dis 2010

12%

8%

20%

Jan 2011 - Dis 2011

12%

11%

23%

Jan 2012 hingga sekarang

13% @ 12%

tertakluk kepada upah/gaji bulanan RM5,000

11% 24% @ 23%

Caruman KWSP hendaklah dibayar dalam nilai Ringgit penuh dan tiada nilai sen dibenarkan.

Caruman Syer Pekerja

Majikan hendaklah memotong upah pekerja bagi caruman syer pekerja pada masa upah dibayar.

Caruman Syer Majikan

Caruman syer majikan adalah bayaran daripada majikan dan tidak boleh dipotong daripada upah pekerja.

Bila Caruman Mesti Dibayar

Caruman syer majikan dan pekerja hendaklah dibayar sebelum atau pada 15 haribulan selepas bulan upah kena dibayar.

Contoh:               

Caruman bulan Februari (potongan upah Januari) dan Borang KWSP 6 (Borang A) Bulan Februari hendaklah dibayar kepada KWSP sebelum atau pada 15 Februari.