Jumlah pelawat :  

Caruman Yang Lewat Dibayar - Faedah/Dividen

Caruman yang lewat dibayar adalah merujuk kepada bayaran yang diterima oleh KWSP untuk sesuatu bulan caruman selepas 15hb bulan berkenaan. Caruman yang lewat dibayar akan dikenakan faedah dan dividen seperti berikut:

 1. Faedah

  Kadar faedah yang dikenakan adalah dikira berdasarkan kepada kadar dividen yang diisytiharkan oleh Lembaga KWSP bagi setiap tahun berkenaan dengan ditambah satu (1) peratus.

  Jumlah minimum faedah yang dikenakan adalah RM10. Mana-mana jumlah faedah yang mempunyai nilai sen hendaklah digenapkan kepada nilai Ringgit yang lebih tinggi.

  Contoh:
  Faedah yang dikenakan ialah RM13.21 dan ianya hendaklah digenapkan kepada RM14 (Ringgit yang lebih tinggi).
 2. Dividen

  Kadar dividen yang dikenakan adalah dikira berdasarkan kepada kadar dividen yang diisytiharkan oleh Lembaga KWSP bagi setiap tahun berkenaan.

Caruman yang dianggap lewat dibayar adalah termasuk:

 • Caruman tertunggak;
 • Caruman terkurang bayar

Untuk pembayaran caruman tertunggak dan caruman terkurang bayar, majikan dikehendaki menggunakan Borang KWSP 6 (Borang A) bagi setiap bulan tertunggak atau terkurang bayar.