Jumlah pelawat :  

Caruman Yang Lewat Dibayar - Caj Lewat Bayar/Dividen

Caruman yang lewat dibayar adalah merujuk kepada bayaran yang diterima oleh KWSP untuk sesuatu bulan caruman selepas 15hb bulan berkenaan. Caruman yang lewat dibayar akan dikenakan caj lewat bayar dan dividen seperti berikut:

 1. Caj Lewat Bayar

  Kadar caj lewat bayar yang dikenakan adalah dikira berdasarkan kepada kadar dividen yang diisytiharkan oleh Lembaga KWSP bagi setiap tahun berkenaan dengan ditambah satu (1) peratus.

  Jumlah minimum caj lewat bayar yang dikenakan adalah RM10. Mana-mana jumlah caj lewat bayar yang mempunyai nilai sen hendaklah digenapkan kepada nilai Ringgit yang lebih tinggi.

  Contoh:
  Caj lewat bayar yang dikenakan ialah RM13.21 dan ianya hendaklah digenapkan kepada RM14 (Ringgit yang lebih tinggi).
 2. Dividen

  Kadar dividen yang dikenakan adalah dikira berdasarkan kepada kadar dividen yang diisytiharkan oleh Lembaga KWSP bagi setiap tahun berkenaan.

Caruman yang dianggap lewat dibayar adalah termasuk:

 • Caruman tertunggak;
 • Caruman terkurang bayar

Untuk pembayaran caruman tertunggak dan caruman terkurang bayar, majikan dikehendaki menggunakan Borang KWSP 6 (Borang A) bagi setiap bulan tertunggak atau terkurang bayar.