Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Notis Pembatalan Caruman Melebihi Kadar Berkanun

Notis untuk membatalkan pemilihan ini hendaklah dibuat melalui Borang KWSP 18 (Maj) bagi majikan dan Borang KWSP 18A (AHL) bagi pekerja.

Notis ini berkuatkuasa mulai bulan caruman yang dinyatakan pada Borang KWSP 18 (Maj). Tarikh kuatkuasa bulan caruman pembatalan tidak boleh dikebelakangkan.