Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Pilihan Untuk Mencarum Secara Sukarela

  1. Orang-orang yang dibenarkan memilih untuk mencarum secara sukarela:  Pemilik tunggal perniagaan, orang yang bekerja sendiri, rakan kongsi perniagaan dan pekerja berpencen.
  2. Mana-mana orang yang:
  • bukan majikan mengikut pengertian Akta KWSP 1991; atau
  • bukan pekerja mengikut pengertian Akta KWSP 1991; atau
  • bukan majikan dan bukan pekerja mengikut pengertian Akta KWSP  1991 dan kedua-duanya telah memberi persetujuan untuk mencarum.