Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Pilihan Untuk Mencarum Melebihi Kadar Berkanun

Majikan atau pekerja, atau kedua-duanya boleh memilih untuk mencarum melebihi kadar yang ditetapkan di bawah Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991.

Bagi tujuan tersebut majikan hendaklah mengisi borang KWSP 17 (Maj).

Manakala pekerja perlu mengisi borang KWSP 17A (AHL) ATAU KWSP 17AA (AHL) bagi majikan yang mempunyai lebih daripada seorang pekerja.

Caruman ini hendaklah dibayar dalam jumlah ringgit yang genap dan tidak boleh dibuat untuk tempoh yang  dikebelakangkan.