Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Orang - Orang Yang Diwajibkan Mencarum

Selain daripada orang-orang yang dinyatakan di dalam Jadual Pertama Akta KWSP 1991, seorang majikan hendaklah membayar caruman KWSP bagi mana-mana orang yang diambil untuk bekerja di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau perantisan.
 
 
 
Tarikh Semakan: 12 Februari 2019