Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Maklumkan KWSP Berkaitan Penamatan Operasi

Majikan yang ingin menamatkan operasi perlu memaklumkan secara bertulis kepada KWSP sama ada dengan melengkapkan Borang KWSP 6 (Borang B), surat, emel atau lain-lain saluran yang ditetapkan dari masa ke semasa.
 
Mengemukakan kepada KWSP dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan tanggungan majikan untuk mencarum.
 
KWSP akan membatalkan nombor rujukan majikan tersebut.