Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Jadual Caruman (Jadual Ketiga)

Kadar caruman bagi majikan dan pekerja terkini yang berkuat kuasa mulai gaji/iupah Januari 2019 boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991 (klik untuk muat turun). Majikan dikehendaki membayar caruman KWSP berdasarkan jadual ini.

Majikan dikehendaki menggunakan Jadual Ketiga seperti berikut bagi caruman yang lewat dibayar mengikut tarikh kuat kuasa pada waktu itu. Sila klik pada pautan di bawah untuk melihat kadar caruman majikan dan pekerja:

a) Berkuatkuasa pada 1 Januari 2019 (gaji/upah Januari 2019)

b) Berkuatkuasa pada 1 Januari 2018 hingga Disember 2018 (gaji/upah Januari hingga Disember 2018)

c) Berkuatkuasa pada 1 Mac 2016 hingga Disember 2017 (gaji/upah Mac hingga Disember 2017)

d) Berkuatkuasa pada 1 Ogos 2013 hingga Februari 2016 (gaji/upah Ogos 2013 hingga Februari 2016)

e) Berkuatkuasa pada 1 Januari 2012 hingga Julai 2013 (gaji/upah Januari 2012 hingga Julai 2013)

f) Berkuatkuasa sebelum 1 Januari 2012 (gaji/upah Disember 2011 dan bulan sebelumnya)

 

Nota:     Perisian Adobe Acrobat Reader versi terkini (sekurang-kurangnya versi 8.0) diperlukan untuk memastikan fail Jadual Ketiga boleh dipaparkan, dicetak atau dimuat turun.

 

Pertanyaan
Pertanyaan lanjut boleh disalurkan ke:
a. Maklum balas online melalui enquiry
b. Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-89226000
c. Mana-mana Pejabat KWSP

 

Tarikh Kemaskini: 4 Januari 2019

Tarikh Semakan: 4 Januari 2019