Jumlah pelawat :  
Print
Tender RSS

Berikut adalah senarai perolehan bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja pada masa ini terbuka untuk membida melalui tender. Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod yang telah ditetapkan adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran mereka kepada KWSP.

Senarai Tender
1.
Tender No.  : 18/4/5-0550-2(13)/2014
Butir-butir Tender  : CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG DALAMAN BAGI PENEMPATAN BARU PEJABAT KWSP GOMBAK, SELANGOR
Harga Dokumen (RM)  : RM150.00
kelayakan Kriteria  : CIDB - Gred G4, Kategori B, Pengkhususan B07 & SPKK
Tarikh Buka  : 25 Sep 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 17 Okt 2014 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 21 Okt 2014 (12:00 PM)
2.
Tender No.  : 18/4/5-0550-2(12)/2014
Butir-butir Tender  : CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA DI BANGUNAN KWSP DAMANSARA FAIRWAYS, PETALING JAYA SELANGOR
Harga Dokumen (RM)  : RM50.00
kelayakan Kriteria  : KKM - 220801 & Lesen KDN
Tarikh Buka  : 15 Sep 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 01 Okt 2014 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 07 Okt 2014 (12:00 PM)
Pelawaan Sebut Harga RSS

Berikut adalah senarai perolehan bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja terbuka untuk membida melalui petikan. Pembekal berdaftar dengan Kementerian Kewangan dipelawa untuk mengemukakan sebutharga mereka kepada KWSP.

Senarai Sebut Harga
1.
RFQ No.  :  18/3/5-0550-1(170)/2014
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA PENCUCIAN KHAS CLADDING DAN GLASS PANEL DI BANGUNAN KWSP IPOH, PERAK, BANGUNAN KWSP JALAN RAJA LAUT KUALA LUMPUR, DAN BANGUNAN KWSP JOHOR BAHRU, JOHOR
kelayakan Kriteria  :  KKM - 221001
Tarikh Buka  :  02 Okt 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  14 Okt 2014 (12:00 PM)
2.
RFQ No.  :  18/3/5-0550-1(149)/2014
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN TUJUH (7) UNIT PERALATAN PENGHAWA DINGIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT KWSP SIBU SARAWAK
kelayakan Kriteria  :  CIDB - Gred G1, Kategori ME, Pengkhususan M01 & SPKK / PUKONSA / UPKJ
Tarikh Buka  :  02 Okt 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  21 Okt 2014 (12:00 PM)
3.
RFQ No.  :  SH 303/2014
RFQ Details  :  PEROLEHAN KERUSI NON-EXECUTIVE & MEJA LIPAT
kelayakan Kriteria  :  KKM - 020101 / 020199
Tarikh Buka  :  07 Okt 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  14 Okt 2014 (12:00 PM)
4.
RFQ No.  :  18/3/5-0550-1(43)/2014
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN SEALANT DI CLADDING BANGUNAN KWSP IPOH, PERAK
kelayakan Kriteria  :  CIDB - Gred G1, Kategori B, Pengkhususan B08 & SPKK
Tarikh Buka  :  03 Okt 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  16 Okt 2014 (12:00 PM)
5.
RFQ No.  :  SH 178/2014
RFQ Details  :  PELANTIKAN AGENSI PENERBITAN RISALAH BAGI MENGENDALIKAN REKABENTUK, PENTERJEMAHAN DAN PERCETAKAN RISALAH UNTUK PROGRAM KOMUNIKASI BAGI MENINGKATKAN KESEDARAN AWAM BERHUBUNG KEPENTINGAN SIMPANAN KWSP UNTUK TAHUN 2014
kelayakan Kriteria  :  KKM - 221601 / 222002 / 222005 / 222006
Tarikh Buka  :  29 Sep 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  08 Okt 2014 (12:00 PM)
6.
RFQ No.  :  18/3/5-0550-1(157)/2014
RFQ Details  :  CADANGAN PELAKSANAAN PREDICTIVE MAINTENANCE DAN PENILAIAN PRESTASI BANGUNAN MILIK KWSP
kelayakan Kriteria  :  KKM - 220301 & 220503 & 220505
Tarikh Buka  :  23 Sep 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  15 Okt 2014 (12:00 PM)
7.
RFQ No.  :  18/2/5-0550-1(153)/2014
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DALAMAN DI RUANG PEJABAT TINGKAT 1, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KWSP NEGERI BANDAR MELAKA, MELAKA
kelayakan Kriteria  :  CIDB - Gred G1, Kategori B, Pengkhususan B04 & SPKK
Tarikh Buka  :  17 Sep 2014 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  07 Okt 2014 (12:00 PM)