Jumlah pelawat :  

            Rakan Niaga

Print
Tender RSS

Berikut adalah senarai perolehan bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja pada masa ini terbuka untuk membida melalui tender. Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod yang telah ditetapkan adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran mereka kepada KWSP.

Senarai Tender
1.
Tender No.  : 18/2/5-0550-2(17)/2015
Butir-butir Tender  : CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG DALAMAN BLOK PENTADBIRAN DAN BLOK HOSTEL, EPF LEARNING CENTRE (ELC) BANGI, SELANGOR.
Harga Dokumen (RM)  : RM636.00
kelayakan Kriteria  : CIDB, G6, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B07/B28, SPKK
Tarikh Buka  : 14 Sep 2015 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 05 Okt 2015 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 13 Okt 2015 (12:00 PM)
2.
Tender No.  : 18/2/5-0550-2(10)/2015
Butir-butir Tender  : CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KAUNTER, FASAD DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT KWSP PUDU, KUALA LUMPUR.
Harga Dokumen (RM)  : RM159.00
kelayakan Kriteria  : CIDB,G2, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B07 / B28, SPKK
Tarikh Buka  : 14 Sep 2015 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 09 Okt 2015 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 15 Okt 2015 (12:00 PM)
3.
Tender No.  : 18/3/5-0550-2(15)/2015
Butir-butir Tender  : CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAIP KUMBAHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KWSP KOTA KINABALU, SABAH
Harga Dokumen (RM)  : RM106.00
kelayakan Kriteria  : CIDB,G3/G4/ G5,KATEGORI B, PENGKUSUSAN B27, SPKK,PUKONSA/UPKJ.
Tarikh Buka  : 14 Sep 2015 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 07 Okt 2015 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 12 Okt 2015 (12:00 PM)
Pelawaan Sebut Harga RSS

Berikut adalah senarai perolehan bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja terbuka untuk membida melalui petikan. Pembekal berdaftar dengan Kementerian Kewangan dipelawa untuk mengemukakan sebutharga mereka kepada KWSP.

Senarai Sebut Harga
1.
RFQ No.  :  18/2/5-0550-1(145)/2015
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI KECIL DI PEJABAT KWSP, RAUB PAHANG
kelayakan Kriteria  :  CIDB, PPK,G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B07/B28, SPKK.
Tarikh Buka  :  09 Okt 2015 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  29 Okt 2015 (12:00 PM)
2.
RFQ No.  :  SH-209/2015
RFQ Details  :  TONER SAMSUNG MLT-D101S, TONER SAMSUNG CLP Y 660B (YELLOW), TONER SAMSUNG CLP M 660B (MAGENTA),TONER SAMSUNG ML 2250 D5,TONER SAMSUNG MLT-D103L.
kelayakan Kriteria  :  KKM-020601/210101.
Tarikh Buka  :  07 Okt 2015 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  13 Okt 2015 (12:00 PM)
3.
RFQ No.  :  18/2/5-0550-1(155)/2015
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF AIR HANDLING UNIT (AHU) DI TINGKAT 1 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KWSP JOHOR BAHRU, JOHOR.
kelayakan Kriteria  :  CIDB,G1,KATEGORI ME, PENGKUSUSAN M01,SPKK
Tarikh Buka  :  01 Okt 2015 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  22 Okt 2015 (12:00 PM)