Jumlah pelawat :  

            Rakan Niaga

Print
Tender RSS

Berikut adalah senarai perolehan bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja pada masa ini terbuka untuk membida melalui tender. Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod yang telah ditetapkan adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran mereka kepada KWSP.

Senarai Tender
1.
Tender No.  : 18/3/5-0550-2(21)/2016
Butir-butir Tender  : CADANGAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM M&E SECARA KOMPREHENSIF DI BANGUNAN KWSP ZON SELATAN.
Harga Dokumen (RM)  : RM318.00
kelayakan Kriteria  : KKM- 220301/220401/220402/220503/220507.
Tarikh Buka  : 28 Jun 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 15 Jul 2016 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 22 Jul 2016 (12:00 PM)
2.
Tender No.  : 18/2/5-0550-2(20)/2016
Butir-butir Tender  : CADANGAN RELOKASI KAUNTER KEWANGAN KE TINGKAT 2 (BLOK B) DAN UBAHSUAI SEMULA KAUNTER PERKHIDMATAN DI TINGKAT BAWAH (BLOK A) DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KWSP PETALING JAYA .
Harga Dokumen (RM)  : RM159.00
kelayakan Kriteria  : CIDB, G3, KETEGORI B, B07/B28 , SPKK.
Tarikh Buka  : 28 Jun 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 21 Jul 2016 (04:00 PM)
Tarikh Tutup  : 25 Jul 2016 (12:00 PM)
3.
Tender No.  : 11/2016
Butir-butir Tender  : PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN F5
Harga Dokumen (RM)  : RM594.00
kelayakan Kriteria  : KKM-210101/210102/210105/210107
Tarikh Buka  : 16 Jun 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 13 Jul 2016 (12:00 PM)
Tarikh Tutup  : 13 Jul 2016 (12:00 PM)
4.
Tender No.  : 10/2016
Butir-butir Tender  : ICT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCESS IMPROVEMENT
Harga Dokumen (RM)  : RM2120.00
kelayakan Kriteria  : KKM-210101/210102/210103/210104/210105/210106/340602/340603/340604/340605
Tarikh Buka  : 14 Jun 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup Beli Dokumen  : 13 Jul 2016 (12:00 PM)
Tarikh Tutup  : 13 Jul 2016 (12:00 PM)
Pelawaan Sebut Harga RSS

Berikut adalah senarai perolehan bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja terbuka untuk membida melalui petikan. Pembekal berdaftar dengan Kementerian Kewangan dipelawa untuk mengemukakan sebutharga mereka kepada KWSP.

Senarai Sebut Harga
1.
RFQ No.  :  18/1/5-0550-1(68)/2016
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT TEMBOK PAGAR SEKELILING BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KWSP NEGERI MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH.
kelayakan Kriteria  :  CIDB, G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04, SPKK.
Tarikh Buka  :  11 Jul 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  01 Ogos 2016 (12:00 PM)
2.
RFQ No.  :  18/2/5-0550-1(57)/2016
RFQ Details  :  CADANGAN KERJA - KERJA UBAHSUAI KECIL DAN PENGGANTIAN TINTED FILM DI FILM DI PEJABAT KWSP RAUB, PAHANG.
kelayakan Kriteria  :  CIDB,G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B07/B28,SPKK
Tarikh Buka  :  13 Jul 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  01 Ogos 2016 (12:00 PM)
3.
RFQ No.  :  11/1/3-0180-63-2-20/2016
RFQ Details  :  PEROLEHAN PERKAKASAN MOBILE KIOSK DAN PENCETAK BAGI KEGUNAAN MOBILE TEAM.
kelayakan Kriteria  :  KKM-210101
Tarikh Buka  :  21 Jun 2016 (08:15 AM)
Tarikh Tutup  :  28 Jun 2016 (12:00 PM)