Members Login
e-Pengeluaran


Business Partners Login

Kelayakan Skim Pelaburan Ahli 

Mulai 1 Januari 2017, kuantum baharu Simpanan Asas Skim Pelaburan Ahli (SPA) telah dilaksanakan. Kuantum baharu ini menetapkan RM228,000 sebagai amaun minimum ahli perlu ada dalam Akaun KWSP apabila mencapai umur 55 tahun.

 

Definisi Simpanan Asas

Simpanan Asas ialah satu jumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM228,000 pada umur 55 tahun.  Ahli boleh melaburkan simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi Simpanan Asas dalam produk dan menerusi Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

 

Rasional

Rasional pelaksanaan Simpanan Asas adalah supaya ahli memperolehi jumlah minimum sebanyak RM950.00 sebulan bagi membiayai keperluan asas persaraan apabila bersara kelak, selama 20 tahun bermula daripada umur 55 tahun hingga 75 tahun, iaitu selaras dengan jangka hayat penduduk Malaysia.   

 

Syarat-syarat yang Ditetapkan

  • Mulai 1 Januari 2017, ahli boleh melaburkan simpanan di bawah SPA tidak melebihi 30% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1.
  • Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan selepas tarikh pelaburan sebelumnya, dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.00.
  • Syarat-syarat am prosedur di bawah Skim Pelaburan Ahli yang lain masih kekal dan tidak berubah 
  • Jumlah Simpanan Asas dan contoh pengiraan adalah seperti jadual di bawah.
 

Jumlah Simpanan Asas Dalam Akaun 1

Umur
(Tahun)

Simpanan Asas
(RM)

Umur (Tahun)

Simpanan Asas
 (RM)

18

1,000

37

60,000

19

3,000

38

66,000

20

5,000

39

72,000

21

6,000

40

78,000

22

8,000

41

85,000

23

10,000

42

92,000

24

12,000

43

100,000

25

14,000

44

108,000

26

17,000

45

116,000

27

20,000

46

125,000

28

23,000

47

134,000

29

26,000

48

144,000

30

29,000

49

154,000

31

33,000

50

165,000

32

37,000

51

176,000

33

41,000

52

188,000

34

45,000

53

201,000

35

50,000

54

214,000

36

55,000

55

228,000

 

Contoh Pengiraan Kelayakan

Ahli

Umur

Simpanan di dalam Akaun 1 (RM)

Simpanan Asas Baharu
(RM)

Pengiraan untuk Pelaburan (30%)

Kelayakan

A

22

4,000

8,000

-

Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada Simpanan Asas baharu.

B

22

9,000

8,000

RM9,000.00 – RM8,000.00 x
     30% = RM300.00
 

Ahli tidak layak memohon. Kelayakan minimum adalah RM1,000.00

C

25

20,000

14,000

RM20,000.00 – RM14,000.00 x
30% = RM1,800
 

Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum adalah RM1,000.00 dan maksimum adalah RM1,800.00

 
 
Pertanyaan
 
Jika anda mempunyai kemusykilan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai Skim Pelaburan Ahli, sila hubungi :-
  • Mana-mana cawangan KWSP yang berhampiran
  • Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP. Tel: 03-8922 6000
  • Maklumbalas Pelanggan, www.kwsp.gov.my
Sila nyatakan nombor KWSP atau nombor Kad Pengenalan ahli dan jenis pengeluaran yang dipohon apabila berurusan dengan KWSP. Ahli juga boleh melayari laman web KWSP di alamat www.kwsp.gov.my  bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis pengeluaran KWSP dan panduan umum kepada ahli.  
 
 
 
Tarikh Kemaskini: 16 Januari 2017
 
Tarikh Semakan: 16 Januari 2017