Members Login
e-Pengeluaran


Business Partners Login

Kelayakan Pilihan Pelaburan Ahli 

Mulai 1 Januari 2014, kuantum baharu Simpanan Asas Pilihan Pelaburan Ahli (PPA) telah dilaksanakan. Kuantum baharu ini menetapkan RM196,800 sebagai amaun minimum ahli perlu ada dalam Akaun KWSP mereka menjelang umur 55 tahun.

 

Definisi Simpanan Asas

Simpanan Asas ialah satu jumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM196,800 pada umur 55 tahun.  Ahli boleh melaburkan simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi Simpanan Asas dalam produk dan menerusi Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan.

 

Rasional

Rasional pelaksanaan Simpanan Asas adalah supaya ahli memperolehi jumlah minimum bagi membiayai keperluan asas persaraan apabila bersara kelak, selama 20 tahun bermula daripada umur 55 tahun hingga 75 tahun, iaitu selaras dengan jangka hayat penduduk Malaysia.  

 

Syarat-syarat yang Ditetapkan

  • Mulai 1 Februari 2008, ahli boleh melaburkan simpanan di bawah PPA tidak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1.
  • Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan selepas tarikh pelaburan sebelumnya, dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.00.
  • Jumlah Simpanan Asas dan contoh pengiraan adalah seperti jadual dibawah.
  • Syarat-syarat am prosedur di bawah Pilihan Pelaburan Ahli yang lain masih kekal dan tidak berubah

 

Jumlah Simpanan Asas Dalam Akaun 1

Umur
(Tahun)

Simpanan Asas
(RM)

Umur (Tahun)

Simpanan Asas
 (RM)

18

1,000

37

54,000

19

2,000

38

59,000

20

4,000

39

64,000

21

5,000

40

69,000

22

7,000

41

76,000

23

9,000

42

81,000

24

11,000

43

88,000

25

13,000

44

95,000

26

15,000

45

102,000

27

18,000

46

109,000

28

21,000

47

117,000

29

24,000

48

125,000

30

27,000

49

134,000

31

30,000

50

143,000

32

34,000

51

153,000

33

37,000

52

163,000

34

41,000

53

174,000

35

46,000

54

185,000

36

50,000

55

196,800

 

Contoh Pengiraan Kelayakan

Ahli

Umur

Simpanan di dalam Akaun 1 (RM)

Simpanan Asas
(RM)

Pengiraaan: Simpanan Akaun 1 - Simpanan Asas x 20%

Kelayakan Ahli

A

22

4,000

7,000

-

Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas.

B

22

8,000

7,000

(8,000 - 7,000) x 20% = RM200

Ahli tidak layak memohon. Amaun kelayakan minimum kurang RM1,000.

C

25

20,000

13,000

(20,000 - 13,000) x 20% = RM1,400

Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM1,400.

D

40

60,000

69,000

-

Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas.

E

45

120,000

102,000

(120,000 - 102,000) x 20% = RM3,600

Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM3,600.

 
 
Pertanyaan
 

Adalah penting bagi anda  memberikan alamat terkini yang lengkap di dalam borang-borang KWSP apabila menyerahkan permohonan anda. Sekiranya terdapat sebarang pertukaran alamat selepas anda menyerahkan permohonan,  anda perlu memaklumkan kepada Pejabat KWSP yang berhampiran dengan segera. Ini bagi mengelakkan sebarang kelewatan di dalam memproses permohonan anda.

Jika anda mempunyai kemusykilan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai Skim Plihan Pelaburan Ahli, sila hubungi :-

  • Mana-mana cawangan KWSP yang berhampiran
  • Pusat Pengurusan Panggilan KWSP. Tel: 03-8922 6000
  • Maklumbalas Pelanggan, http://enquiry.kwsp.gov.my

Sila nyatakan nombor KWSP atau nombor Kad Pengenalan ahli dan jenis pengeluaran yang dipohon apabila berurusan dengan KWSP. Ahli juga boleh melayari laman web KWSP di alamat www.kwsp.gov.my  bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis pengeluaran KWSP dan panduan umum kepada ahli.  

Pindah turun borang: KWSP 9N (AHL) - Pengeluaran Pelaburan 

 
Tarikh Kemaskini: 27 Februari 2014