Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Senarai Dana-Dana Unit Amanah di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (SPA KWSP)

Bil

IPD

1.

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SDN BHD  (IPD001)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

2.

PUBLIC MUTUAL BERHAD (IPD 003)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

3.

AMANAH SAHAM SARAWAK (IPD 004)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

4.

HONG LEONG ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 009)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

5.

MIDF AMANAH ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 012)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

6.

TA INVESTMENT MANAGEMENT BERHAD (IPD 014)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

7.

AMFUNDS MANAGEMENT BERHAD (IPD 019)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

8.

PMB INVESTMENT BERHAD (IPD 020)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

9.

PACIFIC MUTUAL FUND BERHAD (IPD 022)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

10.

RHB ASSET  MANAGEMENT SDN BHD (IPD 026)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

11.

APEX INVESTMENT SERVICES BERHAD (IPD 033)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

12.

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (IPD 034)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

13.

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD (IPD 035)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

14.

LIBRA INVEST BERHAD (IPD 042)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

15.

EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD (IPD 046)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

16.

KAF INVESTMENT FUNDS BERHAD(IPD 052)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

17.

PHEIM UNIT TRUST BERHAD (IPD 053)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

18.

AFFIN HWANG ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 055)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

19.

KENANGA INVESTORS BERHAD (IPD 056)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

20.

MANULIFE ASSET MANAGEMENT (IPD 057)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019

 

Senarai dana unit amanah yang ditawarkan di bawah SPA KWSP adalah dana-dana yang telah melalui proses penilaian tahunan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KWSP dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
 
Bagi tempoh tawaran 2019/2020, skor kelayakan minimum pengiraan "Purata Mudah Untuk Pulangan Konsisten/Simple Average Consistent Return (SACR)" dikekalkan pada 2.33. Mana-mana dana yang tidak mencapai skor minimum penilaian tahunan tersebut akan digantung dan tidak boleh ditawarkan dalam tempoh tersebut.
 
Bagi tempoh 2019/2020, daripada 382 dana yang diluluskan di bawah SPA KWSP, 282 dana unit amanah dari 19 IPD layak ditawarkan berbanding dengan tempoh 2018/2019 di mana daripada 377 dana yang diluluskan, 280 dana daripada 20 IPD layak ditawarkan.

 
 

Tarikh Kemaskini: 1 Mac 2019

Tarikh Semakan: 1 Mac 2019