Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Senarai Dana-Dana Unit Amanah di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (SPA KWSP)

Bil

IPD

1.

MAYBANK ASSET MANAGEMENT SDN BHD  (IPD001)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 November 2018

2.

PUBLIC MUTUAL BERHAD (IPD 003)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Julai 2018

3.

AMANAH SAHAM SARAWAK (IPD 004)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 21 Disember 2018

4.

HONG LEONG ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 009)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Julai 2018

5.

MIDF AMANAH ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 012)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 25 Julai 2018

6.

TA INVESTMENT MANAGEMENT BERHAD (IPD 014)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

7.

AMFUNDS MANAGEMENT BERHAD (IPD 019)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Julai 2018

8.

PMB INVESTMENT BERHAD (IPD 020)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

9.

PACIFIC MUTUAL FUND BERHAD (IPD 022)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

10.

PERMODALAN BSN BERHAD (IPD 025)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

11.

RHB ASSET  MANAGEMENT SDN BHD (IPD 026)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Julai 2018

12.

APEX INVESTMENT SERVICES BERHAD (IPD 033)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

13.

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (IPD 034)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

14.

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD (IPD 035)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 15 Oktober 2018

15.

AMANAHRAYA INVESTMENT MANAGEMENT SDN BHD (IPD 038)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

16.

LIBRA INVEST BERHAD (IPD 042)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

17.

EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD (IPD 046)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2018

18.

KAF INVESTMENT FUNDS BERHAD(IPD 052)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

19.

PHEIM UNIT TRUST BERHAD (IPD 053)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

20.

AFFIN HWANG ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 055)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Julai 2018

21.

KENANGA INVESTORS BERHAD (IPD 056)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018

22.

MANULIFE ASSET MANAGEMENT (IPD 057)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2018


 

Senarai dana unit amanah yang ditawarkan di bawah SPA KWSP adalah dana-dana yang telah dibuat penilaian tahunan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KWSP dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Bagi tempoh tawaran 2018/2019, KWSP telah mengekalkan skor kelayakan minimum pengiraan ""Purata Mudah Untuk Pulangan Konsisten/Simple Average Consistent Return (SACR)" yang wajib dicapai pada 2.33 sama seperti mana untuk tempoh tawaran 2017/2018. Dana-dana yang tidak mencapai kriteria minimum penilaian tahunan yang ditetapkan akan digantung dan tidak boleh ditawarkan dalam tempoh tersebut untuk memastikan bahawa hanya dana berkualiti sahaja layak ditawarkan kepada ahli. 
 
Untuk tempoh 2018/2019, daripada 367 jumlah dana yang diluluskan di bawah SPA KWSP, sebanyak 268 dana yang layak ditawarkan semula berbanding tempoh 2017/2018 yang mana daripada 373 jumlah dana yang diluluskan, hanya sebanyak 278 dana yang layak ditawarkan semula.

 
 

Tarikh Kemaskini: 21 Disember 2018

Tarikh Semakan: 21 Disember 2018