Jumlah pelawat :  

Menamatkan Keahlian KWSP
 

Keahlian anda dengan KWSP akan terhenti tertakluk kepada perkara di bawah:
  • Tiada caruman dalam akaun ahli setelah berumur 75 tahun dan akaun berbaki kosong
  • Membuat Pengeluaran meninggalkan Negara dan akaun berbaki kosong; 
  • Akaun berstatus Pengeluaran kematian dan akaun berbaki kosong;
  • Caruman telah dipindahkan ke Pendaftar Wang Tak Dituntut (PWTD)