Masa Depan Anda

 

Mulakan perjalanan transformasi untuk membawa perubahan dalam masyarakat dengan organisasi yang telah bersedia untuk esok.


 

Peluang untuk Profesional
Click here to apply


Skim Latihan Bersepadu
 
   
LATIHAN PRAKTIKAL
  PELATIH   LATIHAN SISWAZAH
 
Kelayakan Kelayakan   Malaysia   Malaysia   Malaysia
 
Program Program   Diploma / Ijazah
(Pelajar)
  Ijazah / Ijazah Sarjana / PhD
(Pelajar)
  Ijazah
(Graduan)
 
Tempoh Tempoh   1 - 6 bulan   6 – 12 bulan   12 bulan
 
Skop Skop   Tugasan   Penyelidikan   Projek
 
Permohonan Permohonan   internship@epf.gov.my   skimlatihanbersepadu
@epf.gov.my


Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube
Ikuti kami di media sosial.