Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2014

Sila muat turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

 

1. ORGANISASI (2,097 kb)
     1.1  Fakta Sekilas Pandang 2014
     1.2  Ringkasan Korporat
     1.3  67 Cawangan Di Seluruh Malaysia
     1.4  Visi, Misi, Nilai-Nilai Korporat, Lagu KWSP
     1.5  Menzahirkan Nilai Murni (Living Our Values)
     1.6  Menyusuri Jejak Kejayaan KWSP

     1.7  Perutusan Pengerusi

2. TADBIR URUS KORPORAT (1,342 kb)
     2.1  Ahli Lembaga
     2.2  Ahli Silih Ganti Lembaga - Wakil Kerajaan
     2.3  Ahli Panel Pelaburan
     2.4  Ahli Lembaga / Ahli Panel Pelaburan / Ahli Silih Ganti Yang Tamat Perkhidmatan
     2.5  Ahli Lembaga / Ahli Panel Pelaburan / Ahli Silih Ganti Yang Baru Dilantik
     2.6  Ahli Jawatankuasa Lembaga dan Panel Pelaburan
     2.7  Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah 2012-2014
 
3. STRUKTUR KORPORAT (1,025 kb)
     3.1  Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
     3.2  Struktur Organisasi
     3.3  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP
     3.4  Pengurusan Kanan
      
     4.1  Bahagian Pelaburan
     4.2  Bahagian Operasi
     4.3  Bahagian Strategi
 
5.  PERSPEKTIF 2014 (535 kb)
     5.1  Diari Korporat
     5.2  Sorotan Kewangan Lima Tahun
     5.3  Tanggungjawab Korporat
 
6. AKAUNTABILITI (358 kb)
     6.1  Pernyataan Tadbir Urus Korporat
     6.2  Pengurusan Risiko
     6.3  Pernyataan Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman
     6.4  Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga
     6.5  Pernyataan Audit Dalam
     6.6  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
 
7.  LAPORAN KEWANGAN 
     7.1  Struktur Korporat Kumpulan (538 kb)
     7.2  Tinjauan dan Analisis Kewangan 
     7.3  Penyata Kewangan (1,102 kb)
     7.4  Glosari (87 kb)
 
8.  LAMPIRAN

i. Statistik Ahli (95 kb) :-

  • Kadar Dividen
  • Kadar Caruman
  • Pengeluaran Mengikut Skim
  • Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Umur dan Jantina setakat 31 Disember 2014
  • Profil Ahli Aktif Lingkungan Simpanan dan Jantina setakat 31 Disember 2014
  • Purata Simpanan Ahli Aktif Berumur 54 Tahun Mengikut Jantina
  • Purata Simpanan Ahli yang Berumur 54 Tahun

ii. Statistik Pelaburan (64 kb) :-

  • Hartanah KWSP Di Malaysia
  • Senarai 30 Pegangan Ekuiti Tertinggi Berdasarkan Peratus Daripada Terbitan Saham setakat 31 Disember 2014

 

Tarikh Kemaskini : 9 April 2015

Tarikh Semakan : 9 April 2015