Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Penyata Caruman Majikan

KWSP akan menghantar penyata caruman kepada majikan secara berkala. Majikan hendaklah menyemak ketepatan butir-butir yang dicetak di atas penyata pengiriman caruman tersebut.

Sekiranya terdapat kesilapan butir-butir yang dicetak pada penyata caruman tersebut, majikan hendaklah memaklumkan kepada KWSP secara bertulis dalam tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan penyata berkenaan.