Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Bayaran Untuk Caruman Tertunggak

  1. Bayaran tanpa taksiran
    Caruman bagi bulan yang tertunggak tanpa taksiran oleh Pegawai Pemeriksa KWSP hendaklah dibayar  dengan menggunakan Borang A (Online).
  2. Bayaran dengan taksiran
    Pegawai Pemeriksa KWSP akan menyerahkan Borang KWSP 7 (Borang E) kepada majikan yang  telah ditaksir atas tempoh caruman yang tertunggak.  Caruman tersebut hendaklah dibayar dengan menggunakan Borang KWSP 8 (Borang F).