Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Senarai Borang Yang Perlu Majikan Ketahui

Terdapat borang-borang tertentu untuk pelbagai jenis urusniaga/urusan dengan KWSP. Majikan adalah digalakkan untuk mengetahui kesemua borang-borang yang berkaitan dan kegunaan borang-borang tersebut. Ini akan membantu menjimatkan masa dan usaha kerana sebarang penghantaran menggunakan borang yang salah akan ditolak.

Berikutnya adalah borang-borang yang perlu diketahui oleh majikan. Sila pindah turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan borang-borang baru dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapai masalah memaparkan borang-borang jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul:

Bil. Kod Borang Keterangan / Nama Borang
1. KWSP 1 (MAJ) Borang Permohonan Pendaftaran Majikan
Jenis Pendaftaran Majikan:
-Kerajaan.
-Berdaftar Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
-Berdaftar Selain Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
-Majikan Kepada Orang Gaji Domestik.
-Lain-lain.
2. KWSP 1 (i) Pendaftaran Dan Pengemaskinian Maklumat i-Akaun Untuk Majikan Sedia Ada
3. KWSP 3 Borang Permohonan Pendaftaran Ahli & Pindaan Maklumat. Jenis Permohonan:-
1) Pendaftaran Ahli
2) Pindaan Maklumat Ahli
4. KWSP 3A Borang Permohonan Penyatuan Akaun Ahli.
5. KWSP 4  &  KWSP 4A Borang Penamaan & Permohonan Pembatalan Penamaan.
6. KWSP 6 (Borang A) Borang Bayaran Caruman Semasa
7. KWSP 6A (1) Borang Bayaran Caruman Persendirian. Jenis Caruman Persendirian:-
1) Bekerja Sendiri
2) Pekerja Berpencen
3) Bukan Pekerja
4) Bukan Majikan
8. KWSP 6 (Borang B) Notis Pembatalan Tanggungan Majikan.
9. KWSP 7 (Borang E) Jadual Tunggakan Caruman.
10. KWSP 8 (Borang F) Penyata Kiriman Wang Caruman Tunggakan.
11. KWSP 16 Notis Pilihan Kepada KWSP  Dan Majikan Bagi Orang Gaji Domestik.
12. KWSP 16B Notis Pilihan Kepada KWSP Dan Majikan Bagi Orang Gaji Bukan Domisil.
13. KWSP 16F Borang Permohonan Pemindahan Faedah Persaraan.
14. KWSP 16F (Berkumpulan) Borang Permohonan Pemindahan Faedah Persaraan.
15. KWSP 17 (Maj) Notis Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Oleh Majikan.
16. KWSP 17A (AHL) Notis Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Pekerja.
17. KWSP 17AA (AHL) Notis Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Syer Pekerja).
18. KWSP 18 (Maj) Notis Pembatalan Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Oleh Majikan.
19. KWSP 18A (AHL) Notis Pembatalan Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun Oleh Ahli.
20. KWSP 19 Sijil Pendaftaran Majikan
21. KWSP 14 Borang Pengembalian Caruman.
22. KWSP 15 Borang Pemindahan Simpanan Dari Kumpulan Wang Diluluskan.
23. KWSP 1360 Notis Kepada Majikan Mengenai Lebihan Bayaran Caruman.
24. KWSP 1743 Notis Kepada Majikan Mengenai Kekurangan Bayaran Caruman.
25. KWSP 1314 Jadual Caruman Tanpa Maklumat Lengkap.
26.   Borang Pertukaran Nama/Alamat Majikan

Nota: 
Borang-borang yang tidak mempunyai pautan tidak boleh dipindahturun dari laman web ini. Anda perlu ke kaunter Pejabat KWSP berdekatan untuk mendapatkan borang-borang tersebut.


Tarikh Kemaskini: 29 Disember 2018

Tarikh Semakan: 29 Disember 2018