Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Menyimpan Buku Daftar Upah

Majikan hendaklah menyimpan buku/daftar upah dan rekod KWSP yang mengandungi butir-butir pekerja seperti yang disenaraikan di bawah untuk tempoh sekurang-kurangnya enam tahun dari tarikh butiran terakhir direkodkan. [Seksyen 42 Akta KWSP 1991]

Buku/Daftar Upah ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pemeriksa KWSP untuk semakan apabila diminta.

Butiran yang perlu direkodkan dalam Buku/Daftar Upah :

 1. Nama penuh pekerja;
 2. Nombor keahlian KWSP;
 3. Jantina;
 4. Tarikh lahir;
 5. Nombor kad pengenalan / nombor pasport;
 6. Kewarganegaraan pekerja;
 7. Alamat tempat tinggal;
 8. Jawatan;
 9. Tarikh mula bekerja;
 10. Kaedah pembayaran upah (contohnya: harian/mingguan/bulanan);
 11. Upah untuk tempoh berkenaan;
 12. Pembayaran lain bagi tempoh berkenaan;
 13. Amaun yang dipotong untuk caruman KWSP;
 14. Amaun yang dibayar oleh majikan untuk caruman KWSP.