Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Menyediakan Penyata Upah

Majikan hendaklah menyediakan serta memberikan penyata upah kepada setiap pekerjanya. Penyata hendaklah mengandungi butir-butir berikut :

 1. Nama penuh pekerja;
 2. Nombor keahlian KWSP;
 3. Jantina;
 4. Nombor kad pengenalan/pasport;
 5. Kewarganegaraan;
 6. Kaedah pembayaran upah (contohnya: harian/mingguan/bulanan);
 7. Upah untuk tempoh  berkenaan;
 8. Tarikh bayaran upah;
 9. Pembayaran lain bagi tempoh berkenaan;
 10. Amaun yang dipotong untuk caruman KWSP;
 11. Nombor pendaftaran majikan;
 12. Amaun yang dibayar oleh majikan,untuk caruman syer majikan; dan
 13. Nama penuh majikan/wakil majikan, tandatangan serta tarikh penyata dikeluarkan.