Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login
Print

 

 
KENYATAAN TENDER
 
  Tender adalah dipelawa daripada syarikat- syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)  di bawah Kod Bidang Pendaftaran bagi pembekalan seperti berikut:-
 
No. Tender Butir-butir Tender Harga Dokumen (RM) Syarat Kelayakan Tarikh Buka Tarikh Tutup Beli Dokumen Tarikh Tutup
02 / 2018 PERKHIDMATAN PELANTIKAN AGENSI PENGIKLANAN BAGI MENGENDALIKAN PENERBITAN DAN PENYIARAN KEMPEN PENGIKLANAN KWSP

RM 14,222.55  (TERMASUK

GST 6 %)

KKM- 
 010103 / 010104 / 222001 / 222002 / 222003 / 222004 / 222006 / 222007 / 222009, BORANG 24

08 Februari 2018(8.15am)

01 Mac 2018 (12:00 pm)

01 Mac 2018
    (12:00  pm)
 
 
 1. Dokumen tender boleh diperolehi daripada Unit Pengurusan Tender/Vendor, Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan, Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur mulai 08 Februari 2018 sehingga 01 Mac 2018 dengan dikenakan bayaran sebanyak RM14,222.55 (termasuk GST 6%). Pembayaran boleh dibuat secara Electronic Fund Transfer (EFT) : 564155219470 / Tunai / Bank Deraf  di atas nama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.
 2. Petender perlu mengemukakan Salinan Sijil Pendaftaran  yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Borang 24 dan Sijil Pendaftaran GST beserta satu salinan fotostat untuk semakan sebelum dibenarkan membeli dokumen tender. "Naskhah Meja Tender" akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat.
 3.  Petender yang hendak mengambil dokumen tender ini mestilah mempunyai Modal Berbayar sekurang - kurangnya RM500,000.00
 4. Taklimat akan diadakan pada 14 Februari 2018 (Rabu), jam 10.00 am di Dewan Serbaguna Tingkat 26, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur.
 5. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan, ditulis nombor tender serta tajuk kerja berkaitan di sebelah atas kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Tender No. (19) tidak lewat dari jam 12:00 tengahari pada 01 Mac 2018 (Khamis) untuk ditujukan kepada:


  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  Unit Pengurusan Tender/Vendor,
  Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan,
  Tingkat 8, Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur

 6. Semakan ke atas Rekod Caruman akan dibuat untuk mana-mana penyebutharga yang boleh ditafsirkan sebagai majikan di bawah Akta KWSP 1991 dan mempunyai tanggungan mencarum. Jika petender didapati gagal mencarum, tawaran tender berkenaan tidak akan dipertimbangkan.
 7. Petender dinasihatkan meneliti jadual kerja sebelum mengambil dokumen ini.
 8. Dokumen yang dihantar melalui Perkhidmatan Kurier hendaklah menyatakan dengan jelas pada luar sampul kurier nombor tender yang disertai berserta nombor peti tender berkenaan.
 9. Pihak KWSP tidak terikat menerima tawaran tender terendah atau sebarang tender.