Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Maklumat Yang Terkandung Di Dalam Penyata Ahli

Penyata Ahli mengandungi maklumat-maklumat berikut:

  • Maklumat ahli dan majikan;
  • Baki pembuka iaitu jumlah simpanan dalam setiap akaun setakat 1 Januari tahun berkenaan;
  • Baki simpanan setakat 31 Disember tahun berkenaan;
  • Jumlah simpanan yang dikeluarkan atau diselaraskan (jika ada);
  • Dividen tahunan;
  • Caruman bagi tahun berkenaan;
  • Jumlah simpanan keseluruhan dengan pecahan mengikut akaun;
  • Maklumat pengeluaran;
  • Maklumat Status Simpanan Shariah