Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Cara Penyata Kira-kira Ahli Diperolehi

Penyata ini akan dihantar oleh KWSP kepada ahli sekali setahun mengikut alamat terkini ahli dalam rekod KWSP.  Oleh itu, anda hendaklah mengemaskini alamat anda dengan KWSP dari semasa ke semasa.

Selain itu, penyata ini boleh diperolehi melalui saluran perkhidmatan yang disediakan seperti berikut:

Sekiranya anda menggunakan saluran perkhidmatan kaunter atau Kios, anda perlu membawa kad pengenalan diri untuk pengesahan.

Maklumat mengenai Penyata Kira-kira Ahli adalah SULIT.  Anda tidak dibenarkan mendapatkan Penyata Kira-Kira Ahli bagi pihak ahli yang lain. Pertanyaan melalui panggilan telefon berkaitan maklumat Penyata Kira-kira anda juga tidak dibenarkan.