Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Bayaran Yang Wajib Bagi Caruman KWSP

Secara dasarnya, semua bayaran yang merupakan upah akan diambil kira dalam pengiraan jumlah caruman bulanan anda. Ini termasuk:

 • Gaji
 • Bayaran bagi cuti rehat tahunan dan cuti sakit yang tidak digunakan
 • Bonus
 • Elaun
 • Komisen
 • Insentif
 • Tunggakan upah
 • Upah bagi cuti bersalin
 • Upah bagi cuti belajar
 • Upah bagi cuti separuh gaji
 • Bayaran-bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya.