Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Bayaran Yang Tidak Wajib Bagi Caruman KWSP 

Antara bayaran yang dikecualikan caruman KWSP:

  • Caj perkhidmatan
  • Bayaran kerja lebih masa
  • Ganjaran
  • Faedah persaraan
  • Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan
  • Mana-mana elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan
  • Bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan
  • Yuran Pengarah