Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Pertanyaan Dan Aduan Terhadap Penyata Kira-Kira Ahli

Semua pertanyaan, aduan dan bantahan mengenai penyata ini hendaklah dibuat kepada KWSP dalam tempoh enam bulan dari tarikh penyata ini dikeluarkan

Jika KWSP tidak menerima sebarang maklum balas daripada anda dalam tempoh tersebut, KWSP menganggap bahawa anda berpuas hati dengan penyata ini.  Sebarang pertanyaan, aduan dan bantahan yang dibuat selepas tempoh enam bulan tersebut tidak akan dilayan.

Sebarang pertanyaan, aduan dan bantahan boleh dibuat melalui surat atau hadir di mana-mana cawangan KWSP dengan membawa dokumen sokongan seperti berikut:

  • Maklumat peribadi anda seperti nama, nombor Kad Pengenalan dan nombor keahlian KWSP;
  • Penyata gaji;
  • Tempoh perkhidmatan;
  • Nama dan alamat majikan atau majikan-majikan anda.