Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Tidak Wajib Tetapi Boleh Memilih Untuk Mencarum

Terdapat dua kategori individu yang tidak wajib mencarum tetapi boleh memilih untuk mencarum:

Warganegara Malaysia

Sekiranya anda orang gaji domestik yang bekerja di rumah kediaman dan digaji oleh orang perseorangan (tuan rumah berkenaan), anda boleh  memilih mencarum dengan mengemukakan notis pilihan mencarum melalui Borang KWSP 1 (MAJ). Satu salinan Borang KWSP 1 (MAJ) hendaklah  dikemukakan kepada KWSP dan satu salinan lagi kepada majikan.
 
Sekiranya anda bekerja sendiri dan ingin mencarum secara sukarela, anda hendaklah mendaftar sebagai ahli KWSP terlebih dahulu dengan mengisi Borang KWSP 3. Bayaran hendaklah dibuat melalui Borang KWSP 6A(1). Kadar caruman maksimum yang ditetapkan ialah RM60,000.00 setahun (termasuk caruman terkumpul bagi Caruman Sukarela (Insentif Kerajaan) dan Caruman Penambah Simpanan).
 

Bukan warganegara Malaysia

Sekiranya anda pekerja bukan warganegara Malaysia yang diambil bekerja dan berada di Malaysia secara sah, anda boleh mengemukakan notis pilihan mencarum melalui Borang KWSP 16B dan mendaftar sebagai ahli KWSP melalui Borang KWSP 3. Satu salinan Borang KWSP 16B hendaklah dikemukakan kepada KWSP dan satu salinan lagi kepada majikan.
 
Selain itu, pilihan mencarum juga akan terhenti selepas ahli bukan warganegara telah mengeluarkan kesemua simpanan (melalui Pengeluaran 55/60 Tahun, Meninggalkan Negara dan Hilang Upaya). Sekiranya ahli memilih untuk mencarum semula, ahli perlu membuat pendaftaran baru tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. 
 

[Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Jadual Pertama (Seksyen 2) Akta KWSP 1991]