Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Elemen Utama Kawalan Dalaman

Elemen utama kawalan dalaman wujud di KWSP seperti berikut:
 
Persekitaran Kawalan
 
Persekitaran kawalan menetapkan halatuju organisasi, mempengaruhi kesedaran kawalan anggotanya. Ianya adalah asas kepada semua komponen kawalan dalaman yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Aktiviti-aktiviti utama yang relevan termasuk:
 
1. Terma Rujukan
2. Struktur Organisasi
3. Polisi dan Prosedur Sumber Manusia
4. Pembudayaan Integriti
 
Penarafan Risiko
 
Penarafan risiko merangkumi proses dinamik dan berterusan bagi mengenalpasti dan menilai risiko yang boleh menghalang pencapaian objektif. Aktiviti utama yang berkaitan termasuk:
 
Kadskor Risiko Korporat (CRS)
 
 

Tarikh Kemaskini: 9 Jun 2015

Tarikh Semakan: 30 Disember 2016