Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan

Selain daripada jawatankuasa utama Lembaga / Panel Pelaburan, jawatankuasa pengurusan yang lain telah ditubuhkan yang melapor terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif atau ahli pengurusan kanan utama yang berkaitan seperti berikut:-
 
1. Jawatankuasa Pengurusan Pelaburan
2. Jawatankuasa Sebutharga Pengurusan
 
 

Tarikh Kemaskini: 9 Jun 2015

Tarikh Semakan: 30 Disember 2016