Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Jawatankuasa Lembaga dan Panel Pelaburan

Untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan tugas dengan berkesan, Lembaga dan Panel Pelaburan telah menubuhkan Jawatankuasa Lembaga / Panel Pelaburan untuk mengawal selia perkara-perkara spesifik berkaitan dengan operasi organisasi. Setiap jawatankuasa melaksanakan tanggungjawab mengikut terma rujukan yang telah ditetapkan. Antara Jawatankuasa Lembaga / Panel Pelaburan adalah seperti berikut:-
 
1. Jawatankuasa Audit Lembaga
2. Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga
3. Jawatankuasa Risiko Panel Pelaburan
4. Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan
5. Jawatankuasa Strategi KWSP
6. Jawatankuasa Perjawatan, Perlantikan dan Perkhidmatan
7. Jawatankuasa Tatatertib Lembaga
8. Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Lembaga
9. Jawatankuasa Perolehan Lembaga
 


Tarikh Kemaskini: 13 Jun 2016

Tarikh Semakan: 13 Jun 2016