Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2015

Sila muat turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

• Visi Persaraan yang Selesa
• Senario Terkini Persaraan di Malaysia

 

     1.1  Ringkasan Korporat
     1.2  Anugerah
     1.3  Ringkasan Lima Tahun Kewangan
     1.4  Diari Korporat 2015
     1.5  Perutusan Pengerusi
     1.6  Kadar Dividen
 
     2.1  Ahli Lembaga
     2.2  Ahli Silih Ganti Lembaga - Wakil Kerajaan
     2.3  Panel Pelaburan
     2.4  Ahli Lembaga, Ahli Silih Ganti Lembaga dan Panel Pelaburan yang Baru Dilantik
     2.5  Ahli Lembaga, Ahli Silih Ganti Lembaga dan Panel Pelaburan yang Menamatkan Perkhidmatan
     2.6  Ahli Jawatankuasa Lembaga dan Panel Pelaburan
     2.7  Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah 2015-2017
     2.8  Kadar Caruman/ Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Umur dan Jantina setakat 31 Disember 2015
 
     3.1  Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
     3.2  Struktur Organisasi
     3.3  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP
     3.4  Pengurusan Kanan
     3.5  Pengeluaran Mengikut Skim
      
     4.1  Bahagian Pelaburan
     4.2  Bahagian Operasi
     4.3  Bahagian Strategi
     4.4  Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Simpanan dan Jantina setakat 31 Disember 2015
 
     5.1  Pernyataan Tadbir Urus Korporat
     5.2  Pengurusan Risiko
     5.3  Pernyataan Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman
     5.4  Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga
     5.5  Pernyataan Audit Dalam
     5.6  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
     5.7  Purata Simpanan Ahli Aktif yang Berumur 54 Tahun Mengikut Jantina/Purata Simpanan Ahli yang Berumur 54 Tahun
 
     6.1  Struktur Korporat Kumpulan
     6.2  Tinjauan dan Analisis Kewangan
     6.3  Hartanah KWSP di Malaysia
     6.4  Penyata Kewangan
     6.5  Senarai 30 Pegangan Ekuiti Tertinggi Berdasarkan Peratus daripada Terbitan Saham setakat 31 Disember 2015
 
     7.1  Glosari
     7.2  Menyusuri Jejak Kejayaan KWSP (1951-2015)
     7.3  68 Cawangan di Seluruh Malaysia

 

Tarikh Kemaskini : 3 Mei 2016

Tarikh Semakan : 3 Mei 2016