Jumlah pelawat :  

Pejabat KPE

 

Mengendalikan pengurusan risiko, audit, pelaksanaan inisiatif berkaitan IT dan menguruskan kedudukan kewangan KWSP.

 

Jawatan Syarat Lantikan Deskripsi Tugas

Penolong Pengurus

  1. Terdiri daripada Warganegara Malaysia;
  2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
  3. Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan ATAU luar negara dalam bidang pengajian yang berkaitan* atau kelayakan dalam bidang pengajian yang berkaitan* yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  4. Lulus dalam subjek Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

*Bidang pengajian yang bersesuaian dengan jawatan yang dipohon.

Bertanggungjawab mengetuai Unit dalam aspek perancangan, pengurusan serta meneraju dan menyelia projek secara keseluruhan untuk memastikan projek mencapai sasaran yang ditetapkan.

 

* Makluman jawatan kosong boleh diperolehi melalui laman ini.

<<Kembali