Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2006

Sila pindah turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

1.   Maklumat Korporat (KWSP1.pdf - 293 kb)
      1.1   Pernyataan Visi
      1.2   Pernyataan Misi
      1.3   Maklumat Korporat
      1.4   Ahli Lembaga
      1.5   Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil Kerajaan
      1.6   Ahli Panel Pelaburan
      1.7   Pengurusan Kanan
      1.8   Ketua Perkhidmatan
      1.9   Ketua Penguatkuasaan
      1.10 Carta Organisasi


2.    Perutusan Pengerusi (KWSP2.pdf - 75 kb)

3.    Ulasan Operasi (Ulasan Operasi 2006.pdf - 592 kb)

4.    Pernyataan Tadbir Urus Korporat (KWSP4.pdf - 107 kb)

       4.1  Pernyataan Kawalan Dalaman
       4.2  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan

5.    Diari Korporat (KWSP5.pdf - 151 kb)

6.    Statistik (KWSP6.pdf - 60 kb)

7.    Pernyataan Kewangan (KWSP7.pdf - 222 kb)

8.    Senarai Harta Tanah KWSP (KWSP9.pdf - 85 kb)

<< Kembali