Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2007

Sila pindah turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

1.   Maklumat Korporat (642 kb)
      1.1   Pernyataan Visi
      1.2   Pernyataan Misi
      1.3   Maklumat Korporat
      1.4   Ahli Lembaga
      1.5   Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil Kerajaan
      1.6   Ahli Panel Pelaburan
      1.7   Pengurusan Kanan
      1.8   Ketua Perkhidmatan
      1.9   Ketua Penguatkuasaan
      1.10 Carta Organisasi

2.    Perutusan Pengerusi (452kb)

3.    Ulasan Operasi (1946kb)

4.    Pernyataan Tadbir Urus Korporat (241kb)
       4.1  Pernyataan Kawalan Dalaman
       4.2  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan

5.    Diari Korporat (994kb)

6.    Statistik (201kb)

7.    Penyata Kewangan (344kb)

8.    Senarai Harta Tanah KWSP (88.7kb)

9.    Lokasi Ibu Pejabat, Pejabat Perkhidmatan & Penguatkuasaan (391kb)

<< Kembali