Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2008

Sila pindah turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapai masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

 1. Maklumat Korporat (680 kb)
  1.1   Pernyataan Visi & Misi 
  1.2   Kandungan
  1.3   Maklumat Korporat
  1.4   Ahli Lembaga
  1.5   Ahli Panel Pelaburan
  1.6   Pengurusan Kanan
  1.7   Ketua Cawangan/Ketua Perkhidmatan/Ketua Penguatkuasaan
  1.8   Carta Organisasi
 2. Perutusan Pengerusi (198kb)
 3. Ulasan Operasi (571kb)
 4. Pernyataan Tadbir Urus Korporat (561kb)
  4.1  Pernyataan Kawalan Dalaman
  4.2  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
    
 5. Diari Korporat (231kb)
 6. Statistik (129kb)
 7. Penyata Kewangan (494kb)
 8. Harta Tanah KWSP  (58.7kb)
 9. Lokasi Ibu Pejabat, Pejabat Perkhidmatan & Penguatkuasaan  (285kb)
  9.1 Ibu Pejabat, Pejabat Cawangan & Kaunter KWSP

<< Kembali