Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2009

Sila pindah turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

 1. Maklumat Korporat (782 kb)
  1.1   Pernyataan Visi & Misi 
  1.2   Kandungan
  1.3   Maklumat Korporat
  1.4   Ahli Lembaga
  1.5   Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil 
  1.6   Ahli Panel Pelaburan
  1.7   Pengurusan Kanan
  1.8   Anugerah Dan Pencapaian
  1.9   Ketua Cawangan/Ketua Perkhidmatan/Ketua Penguatkuasaan
  1.10 Carta Organisasi
 2. Perutusan Pengerusi( 293 kb)
 3. Ulasan Operasi (696 kb)
 4. Pernyataan Tadbir Urus Korporat (215 kb)
  4.1  Pernyataan Kawalan Dalaman
  4.2  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
 5. Pengurusan Risiko Di KWSP (398 kb)
 6. Diari Korporat (282 kb)
 7. Statistik (118 kb)
 8. Penyata Kewangan (725 kb)
 9. Harta Tanah KWSP (75.5 kb)
 10. Lokasi Ibu Pejabat, Pejabat Perkhidmatan & Penguatkuasaan (294 kb)
  10.1 Ibu Pejabat, Pejabat Cawangan & Kaunter KWSP

<< Kembali