Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2010

Sila pindah turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

 1. Maklumat Korporat (2.05 mb)
  1.1   Pernyataan Visi & Misi 
  1.2   Kandungan
  1.3   Maklumat Korporat
  1.4   Ahli Lembaga
  1.5   Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil 
  1.6   Ahli Panel Pelaburan
  1.7   Pengurusan Kanan
  1.8   Anugerah Dan Pencapaian
  1.9   Ketua Cawangan/Ketua Perkhidmatan/Ketua Penguatkuasaan
  1.10 Carta Organisasi
 2. Perutusan Pengerusi (304 kb)
 3. Ulasan Operasi (1.74 mb)
 4. Pernyataan Tadbir Urus Korporat (1.42 mb)
  4.1  Pernyataan Kawalan Dalaman
  4.2  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
 5. Pengurusan Risiko Di KWSP (546 kb)
 6. Diari Korporat (273 kb)
 7. Statistik (164 kb)
 8. Penyata Kewangan (657 kb)
 9. Harta Tanah KWSP (148 kb)
 10. Lokasi Ibu Pejabat, Pejabat Perkhidmatan & Penguatkuasaan (675 kb)
  10.1 Ibu Pejabat, Pejabat Cawangan & Kaunter KWSP

<< Kembali