Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2011

Sila muat turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

 

1.   Maklumat Korporat (1.42 mb)
      1.1   Pernyataan Visi & Misi 
      1.2   Kandungan
      1.3   Maklumat Korporat
      1.4   Ahli Lembaga
      1.5   Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil 
      1.6   Ahli Panel Pelaburan
      1.7   Pengurusan Kanan
      1.8   Anugerah Dan Pencapaian
      1.9   Ketua Cawangan/Ketua Perkhidmatan/Ketua Penguatkuasaan
      1.10 Carta Organisasi

2.    Perutusan Pengerusi( 800 kb)

3.    Ulasan Operasi(1.29 mb)

4.    Pernyataan Tadbir Urus Korporat(777 kb)
       4.1  Pernyataan Kawalan Dalaman
       4.2  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan 

5    Pengurusan Risiko Di KWSP (560 kb)

6.    Diari Korporat(715 kb)

7.    Statistik(499 kb)

8.    Penyata Kewangan (975 kb)

9.    Harta Tanah KWSP (492 kb)

10.  Lokasi Ibu Pejabat, Pejabat Perkhidmatan & Penguatkuasaan (537 kb)
       10.1  Ibu Pejabat, Pejabat Cawangan & Kaunter KWSP

<< Kembali