Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2012

Sila muat turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Nilai-Nilai Korporat, Lagu KWSP (419 kb)

Profil Korporat
 
Integriti Korporat
 
 

1.   Maklumat Korporat (823 kb)

    1.1  Peristiwa Penting 
    1.2  Diari Korporat 2012
    1.3  Fakta Sekilas Pandang
    1.4  Sorotan Kewangan Lima Tahun
    1.5  Carta Organisasi
    1.6  Struktur Korporat Kumpulan

     

2.  Kepimpinan (1.87 mb)
    2.1  Maklumat Lembaga dan Panel Pelaburan
    2.2  Ahli Lembaga
    2.3  Ahli Jawatankuasa Lembaga dan Panel Pelaburan
    2.4  Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil Kerajaan
    2.5  Ahli Panel Pelaburan
    2.6  Pengurusan Kanan
    2.7  Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah 2012-2014
    2.8  Ketua Cawangan/Perkhidmatan/Penguatkuasaan

 

3.  Ulasan Prestasi (118 kb)
    3.1  Anugerah dan Pengiktirafan
    3.2  Kad Skor Korporat
     
4.  Ulasan Operasi (898 kb)
 
5   Inisiatif Transformasi (444 kb)
    5.1  Mencapai Kecemerlangan Perkhidmatan Pelanggan
    5.2  Budaya Kualiti dan Inovasi
    5.3  Pembangunan Modal Insan
 
    6.1  Kempen Pendidikan dan Kesedaran
    6.2  Tanggungjawab Korporat
 
7.  Akauntabiliti (645 kb)
    7.1  Pernyataan Tadbir Urus Korporat
    7.2  Pengurusan Risiko
    7.3  Pernyataan Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman
    7.4  Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga
    7.5  Pernyataan Audit Dalam
    7.6  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
 
8.  Statistik (93.1 kb)
    8.1  Kadar Caruman
    8.2  Kadar Dividen
    8.3  Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Umur dan Jantina Setakat 31 Disember 2012
    8.4  Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Simpanan dan Jantina Setakat 31 Disember 2012
    8.5  Purata Simpanan Ahli Aktif yang Berumur 54 Tahun Mengikut Jantina
    8.6  Purata Simpanan Ahli yang Berumur 54 Tahun 
    8.7  Anggota
    8.8  Senarai Pelaburan Ekuiti Bagi 30 Syarikat Teratas yang Tersenarai di Bursa Malaysia Setakat 31 Disember 2012
    8.9  Pengeluaran Mengikut Skim
     
 
 
10. Penyata Kewangan (480 kb)
 
 
     
13. Glosari (223 kb)