Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2013

Sila muat turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

Visi,Misi, Lagu  KWSP, Nilai Korporat (6,059 kb)

 

1. MENGENAI KWSP (9,739 kb)

    1.1  Profil Korporat
    1.2  Nilai Korporat
    1.3  Carta Organisasi
    1.4  Struktur Korporat Kumpulan
    1.5  Peristiwa Penting
    1.6  Perutusan Pengerusi (5,705 kb)

    1.7  Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif (6,765 kb)

2. PERSPEKTIF TAHUN 2013 (11,908 kb)
    2.1  Fakta Sekilas Pandang
    2.2  Diari Korporat
    2.3  Sorotan Kewangan Lima Tahun
    2.4  Kad Skor Korporat
   
3. KEPIMPINAN (21,168 kb)
    3.1  Maklumat Lembaga dan Panel Pelaburan
    3.2  Ahli Lembaga
    3.3  Ahli Jawatankuasa Lembaga dan Panel Pelaburan
    3.4  Ahli Silih Ganti Lembaga Wakil Kerajaan
    3.5  Ahli Panel Pelaburan
    3.6  Pengurusan Kanan
    3.7  Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah 2012-2014
    3.8  Ketua Cawangan / Perkhidmatan / Penguatkuasaan
     
4. ULASAN OPERASI DAN PENCAPAIAN
    4.1  Ulasan Operasi (2,228 kb)
    4.2  Anugerah dan Pengiktirafan (1,576 kb)
 
5  INISIATIF TRANSFORMASI (1,882 kb)
    5.1  Inovasi Perkhidmatan Pelanggan
    5.2  Pembangunan Modal Insan
    
    6.1  Kempen Pendidikan dan Kesedaran
    6.2  Artikel - Kepentingan Celik Kewangan
    6.3  Tanggungjawab Korporat
 
7. AKAUNTABILITI (691 kb)
    7.1  Pernyataan Tadbir Urus Korporat
    7.2  Pengurusan Risiko
    7.3  Pernyataan Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman
    7.4  Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga
    7.5  Pernyataan Audit Dalam
    7.6  Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
 
8. STATISTIK (167 kb)
    8.1    Kadar Caruman
    8.2    Kadar Dividen
    8.3    Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Umur dan Jantina Setakat 31 Disember 2013
    8.4    Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Simpanan dan Jantina Setakat 31 Disember 2013
    8.5    Purata Simpanan Ahli Aktif yang Berumur 54 Tahun Mengikut Jantina
    8.6    Purata Simpanan Ahli yang Berumur 54 Tahun 
    8.7    Anggota
    8.8    Senarai Pelaburan Ekuiti Bagi 30 Syarikat Teratas yang Tersenarai di Bursa Malaysia Setakat
             31 Disember 2013
    8.9    Pengeluaran Mengikut Skim
    8.10  Tinjauan dan Analisis Kewangan (204 kb)
    8.11  Penyata Kewangan (6,030 kb)
    8.12  Lokasi Ibu Pejabat Dan Cawangan (271 kb)
    8.13  Hartanah KWSP di Malaysia (132 kb)
    8.14  Ibu Pejabat Dan Cawangan (150 kb)
    8.15  Glosari (189 kb)