Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Ahli Ahli

Demo

Laman Web

i-Akaun (Ahli)

e-Pengeluaran

Pengeluaran Perumahan PR1MA Online

i-Akaun (Majikan)

e-Caruman

 1. Pentadbir Sistem
 2. Akaun Bank
 3. Transaksi e-Caruman dengan Aliran Kelulusan
    Kaedah Penghantaran     Jenis Butiran Caruman (Borang A)    Panduan Ringkas    Video

   Penghantaran Butiran  Caruman (Borang A)

   

   Pracetak  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Borang A Kosong  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Muat Naik Fail Comma Separated Value  (CSV)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Muat Naik Fail  CD /  Disket (EPFORMA.TXT/EPFORMA2.TXT)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Bayaran Sahaja  -  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   
 4. Transaksi e-Caruman Tanpa Aliran Kelulusan
    Kaedah Penghantaran     Jenis Butiran Caruman (Borang A)     Panduan Ringkas    Video
   Penghantaran Butiran  Caruman (Borang A)
   
   Pracetak  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Borang A Kosong  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Muat Naik Fail Comma Separated Value  (CSV)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Muat Naik Fail CD /  Disket (EPFORMA.TXT/EPFORMA2.TXT)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
   Bayaran Sahaja -  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)  
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   
 5. Penyelesaian Caruman Tanpa Maklumat Lengkap (CTML)

 

Procurement

 

Tarikh Kemaskini: 2 Januari 2019

Tarikh Semakan: 12 Februari 2019