Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Jadual Caruman (Jadual Ketiga)

Kadar caruman bagi majikan dan pekerja terkini yang berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2013 boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991 (klik untuk muat turun). Majikan dikehendaki membayar caruman KWSP berdasarkan jadual ini.
 
Majikan dikehendaki menggunakan Jadual Ketiga seperti berikut bagi caruman yang lewat dibayar mengikut tarikh kuat kuasa pada waktu itu. Sila klik pada pautan di bawah untuk melihat kadar caruman majikan dan pekerja:
 
a. Berkuatkuasa pada 1 Januari 2012 hingga Julai 2013 (gaji/upah Januari 2012 hingga Julai 2013)
b. Berkuatkuasa sebelum 1 Januari 2012 (gaji/upah Disember 2011 dan bulan sebelumnya)
 

Nota:     Perisian Adobe Acrobat Reader versi terkini (sekurang-kurangnya versi 8.0) diperlukan untuk memastikan fail Jadual Ketiga boleh dipaparkan, dicetak atau dimuat turun.


Pertanyaan

Pertanyaan lanjut boleh disalurkan ke:
a. Maklum balas online melalui enquiry
b. Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-89226000
c. Mana-mana Pejabat KWSP