Jumlah pelawat :  

Penentuan Tanggungan Mencarum

Terdapat empat elemen utama dalam penentuan tanggungan mencarum kepada KWSP:
 
  1. Majikan
  2. Pekerja
  3. Upah
  4. Kontrak Perkhidmatan/Perantisan

 

Tarikh Semakan: 30 April 2018