Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Pertukaran Butir-Butir Majikan 

Alamat Majikan

Majikan hendaklah memaklumkan kepada KWSP secara bertulis mengenai sebarang pertukaran alamat tidak lewat dari 14 hari dari tarikh pertukaran tersebut.

Nama/Status Majikan

Majikan yang telah menukar nama atau statusnya seperti pertukaran daripada pemilik tunggal kepada perkongsian, hendaklah memaklumkan kepada KWSP tidak lewat dari 21 hari dari tarikh pertukaran status tersebut dengan memenuhi Borang KWSP 1 (MAJ) yang baru.