Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Senarai Panduan Ringkas

 

 1. i-Akaun
  Panduan Ringkas
   Panduan Ringkas Pengaktifan i-Akaun Majikan
   Panduan Ringkas Lupa Kata Laluan Majikan

   
 2. Pentadbir Sistem
  Panduan Ringkas Video
   Mewujudkan Penyedia oleh Pentadbir Sistem
   Mewujudkan Pelulus oleh Pentadbir Sistem
   Login kali pertama Penyedia/Pelulus
   Penyelenggaraan Aliran Kelulusan oleh Pentadbir (Pengaktifan Aliran Tanpa Kelulusan)
   Penyelenggaraan Aliran Kelulusan oleh Pentadbir (Pengaktifan Aliran Kelulusan)

   
 3. Akaun Bank
  Panduan Ringkas Video
   Pengesahan Akaun Bank bagi Direct Debit Authorization (DDA)

   
   
 4. Transaksi e-Caruman dengan Aliran Kelulusan
  Kaedah Penghantaran Jenis Butiran Caruman (Borang A) Panduan Ringkas
  Penghantaran Butiran Caruman (Borang A) Pracetak  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Borang A Kosong  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Muat Naik Fail Comma Separated Value (CSV)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Muat Naik Fail CD / Disket (EPFORMA.TXT/EPFORMA2.TXT)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Bayaran Sahaja -  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank

   
 5. Transaksi e-Caruman Tanpa Aliran Kelulusan
  Kaedah Penghantaran Jenis Butiran Caruman (Borang A) Panduan Ringkas
  Penghantaran Butiran Caruman (Borang A) Pracetak  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Borang A Kosong  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Muat Naik Fail Comma Separated Value (CSV)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Muat Naik Fail CD / Disket (EPFORMA.TXT/EPFORMA2.TXT)  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank
   Bayaran di Kaunter KWSP / Ejen Bank
  Bayaran Sahaja -  Bayaran Melalui Direct Debit Authorization  (DDA)
   Bayaran Melalui Financial Process Exchange (FPX)
   Bayaran Melalui Laman Web Bank

   
 6. Penyelesaian Caruman Tanpa Maklumat Lengkap (CTML)
  Panduan Ringkas Video
   Penyelesaian CTML Dengan Aliran Kelulusan
   Penyelesaian CTML Tanpa Aliran Kelulusan

   
 7. Pertanyaan Caj Lewat Bayar/Dividen
  Quick Guide
   Panduan Ringkas Pertanyaan Caj Lewat Bayar/Dividen

   
 8. Aplikasi e-Caruman
  Panduan Ringkas

  Jenis Butiran Caruman

   (Borang A)

  Kaedah Bayaran
  Aplikasi e-Caruman Versi Android Borang A Terkini Bayaran Melalui FPX
  Borang A Kosong Bayaran Melalui FPX
  Aplikasi e-Caruman Versi iOS Borang A Terkini Bayaran Melalui FPX
  Borang A Kosong Bayaran Melalui FPX

   

Tarikh Kemaskini: 31 Oktober 2018

Tarikh Semakan: 31 Oktober 2018