Jumlah pelawat :  
Members Login
e-Pengeluaran


Business Partners Login

Syarat-syarat Kelulusan Pendaftaran Syarikat

Syarikat yang layak perlu berdaftar bersama KWSP sebelum dibenarkan terlibat dalam mana - mana tender atau projek di KWSP. Perkara lanjut berkenaan Pendaftaran Syarikat; Sila ambil maklum bahawa kelulusan Pendaftaran Syarikat adalah berdasarkan kepada garis panduan berikut : 

  • Kelulusan pendaftaran syarikat tuan ini adalah berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang telah diterima mengenai syarikat tuan.
  • Setiap permohonan untuk memperbaharui pendaftaran hendaklah dibuat oleh syarikat tuan/puan dalam kadar segera sebelum tempoh pendaftaran syarikat tuan/puan tamat.
  • Sebarang perubahan ke atas maklumat-maklumat yang telah disebut hendaklah dimaklumkan kepada kami dengan seberapa segera.
  • Setelah berdaftar dengan pihak KWSP, syarikat tuan/puan boleh menyertai sebarang pelawaan di KWSP (jika ada) yang berkaitan dengan kod bidang syarikat tuan/puan.
  • KWSP berhak untuk menamatkan pendaftaran syarikat tuan/puan tanpa apa-apa notis.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
Unit Pengurusan Tender Vendor
Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan 
Tingkat 8, Bangunan KWSP,
Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur
Tel : 03 - 2694 6566
Faks : 03 - 2694 8433

 

Tarikh Kemaskini: 23 Februari 2018

Tarikh Semakan:  23 Februari 2018