Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Syarat-syarat Kelulusan Pendaftaran Syarikat adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: 

a.Kelulusan pendaftaran syarikat tuan/puan adalah berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang telah diterima mengenai syarikat tuan/puan.
b.Setiap permohonan untuk memperbaharui pendaftaran hendaklah dibuat oleh syarikat tuan/puan dalam kadar segera sebelum tempoh pendaftaran syarikat tuan/puan tamat.
c.Sebarang perubahan ke atas maklumat-maklumat yang telah dikemukakan hendaklah dimaklumkan kepada KWSP dalam kadar segera.
d.Setelah pendaftaran syarikat tuan/puan diterima, syarikat tuan/puan boleh menyertai sebarang pelawaan di KWSP (jika ada) yang berkaitan dengan kod bidang syarikat tuan/puan.
e.KWSP berhak untuk menamatkan pendaftaran syarikat tuan/puan tanpa apa-apa notis.

 

Tarikh Kemaskini: 30 Ogos 2018

Tarikh Semakan:  30 Ogos 2018