Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Laporan Tahunan 2016

Sila muat turun perisian Adobe Reader versi terkini (sekurang-kurangnya Versi 8.0) untuk memastikan dokumen dapat dipaparkan dan dicetak. Anda mungkin menghadapi masalah memaparkan dokumen berikut jika tidak mempunyai versi Adobe Reader yang betul.

• Visi Persaraan yang Selesa
• Senario Terkini Persaraan di Malaysia

 

     1.1  Ringkasan Korporat
     1.2  Anugerah
     1.3  Ringkasan Lima Tahun Kewangan
     1.4  Diari Korporat 2016
     1.5  Perutusan Pengerusi
     1.6  Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif
 
     2.1  Ahli Lembaga
     2.2  Ahli Silih Ganti Lembaga - Wakil Kerajaan
     2.3  Panel Pelaburan
     2.4  Ahli Lembaga, Ahli Silih Ganti Lembaga dan Panel Pelaburan yang Baru Dilantik
     2.5  Ahli Lembaga, Ahli Silih Ganti Lembaga dan Panel Pelaburan yang Menamatkan Perkhidmatan
     2.6  Ahli Jawatankuasa Lembaga dan Panel Pelaburan
     2.7  Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah 2016-2018
     2.8  Struktur Organisasi
     2.9  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP
     2.10   Pengurusan Kanan
     2.11   Pernyataan Tadbir Urus Korporat
     2.12   Pengurusan Risiko
     2.13   Pernyataan Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman
     2.14   Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga
     2.15   Pernyataan Audit Dalam
     2.16   Pernyataan Pengurusan Risiko Pelaburan
 
     3.1  Kadar Dividen
     3.2  Kadar Caruman & Profil Ahli
     3.3  Aktif Mengikut Lingkungan Umur dan Jantina setakat 31 Disember 2016
     3.4  Bahagian Pelaburan
     3.5  Pengeluaran Mengikut Skim Profil Ahli Aktif Mengikut Lingkungan Simpanan dan Jantina setakat 31
            Disember 2016
     3.6  Bahagian Operasi
     3.7  Purata Simpanan Ahli Aktif yang Berumur 54 tahun Mengikut Jantina & Purata Simpanan Ahli yang Berumur
            54 Tahun
     3.8  Senarai 30 Pegangan Ekuiti Tertinggi Berdasarkan Peratus daripada Terbitan Saham setakat 31 Disember
            2016
     3.9  Bahagian Strategi
      
4.  KEWANGAN
     4.1  Struktur Korporat Kumpulan
     4.2  Ringkasan Kewangan dan Analisis 
     4.3  Penyata Kewangan
     4.4  Hartanah KWSP di Malaysia
 
     5.1  Glosari
     5.2  Menyusuri Jejak Kejayaan KWSP (1951–2016)
     5.3  67 Cawangan di Seluruh Malaysia
     

Tarikh Kemaskini : 20 April 2017

Tarikh Semakan : 20 April 2017