Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Lucuthak Perlindungan Simpanan

Bermula 1 April 2016, perlindungan simpanan ahli boleh dilucuthak sekiranya terdapat perintah mahkamah di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613]