Jumlah pelawat :  
Members Login
e-Pengeluaran


Business Partners Login

Pegawai Pengesah Dokumen
 

 • Bagi serahan borang permohonan di kaunter KWSP, sila bawa bersama dokumen asal berserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen).
 • Sila pastikan SEMUA salinan dokumen telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh KWSP sebagai pegawai pengesahnya.

Pegawai Pengesah Dokumen Bagi Permohonan Dalam Negara

BIL.

DOKUMEN

PEGAWAI PENGESAH

1.

Salinan Kad Pengenalan Diri dan Dokumen-Dokumen Sokongan Lain

 • Pegawai KWSP yang terdiri daripada:
  • Pegawai KWSP Gred 18 dan ke atas
  • Pegawai Kaunter KWSP
 • Majikan Pemohon
 • Ketua Kampung/ Penghulu/ Penggawa
 • Jaksa Pendamai
 • Peguam
 • Pegawai Kerajaan / Badan Berkanun / Agensi Kerajaan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional 
 • Ahli Dewan Undangan Negeri
 • Ahli Parlimen
 • Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung (JKKK) / Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP)

2.

Salinan Resit Pembayaran Yuran Pengajian

 • Pegawai Institusi Pengajian Tinggi
 • Pegawai Kaunter KWSP / Pegawai KWSP Gred 18 dan ke atas

3.

Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian dan mana-mana dokumen yang sumbernya dikeluarkan oleh IPTS

   Pegawai IPTS

 

Pegawai Pengesah Dokumen Bagi Permohonan Luar Negara

 

BIL.

DOKUMEN

PEGAWAI PENGESAH

1.

Semua Dokumen

 • Kedutaan Malaysia
 • Pesuruhjaya Tinggi / Konsulat Malaysia
 • Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia
 • Notari Awam ('Public Notary')
 • Ketua Pejabat Pelajar Antarabangsa Universiti berkenaan.

Tarikh Kemaskini: 20 Disember 2016

Tarikh Semakan: 9 Januari 2017